Parki Handlowe

W 2012 pracownia nawiązuje kontakt z inwestorem na rynku nieruchomości – spółką ADV POR PROPERTY INWESTMENT.

Pierwszym efektem owocnej współpracy jest projekt Centrum Handlowego „CASTORAMA” w Rybniku.
Inwestycję cechował bardzo krótki czas przygotowania projektu, uzyskania pozwoleń oraz realizacji przedsięwzięcia. W ciągu 4 miesięcy uzyskano 9 pozwoleń na budowę, w tym Decyzję dla budynku o powierzchni ponad 9,2 tys. m2. Aby urealnić wykonanie zadania podjęto decyzję o podziale inwestycji na osobne projekty w celu maksymalnego skrócenia czasu realizacji. Prace nad projektami odbywały się równolegle z procesem uzyskiwania poszczególnych pozwoleń. Sam obiekt wybudowano w ciągu 3 miesięcy.

Efektem pomyślnie zdanego egzaminu z zabudowań wielkopowierzchniowych są kolejne koncepcje i projekty, które  w latach 2013-2018 pracownia przygotowuje dla kolejnych centrów handlowych w całej Polsce.

Drugą strefą inwestycyjną jest obszar dawnego przejścia granicznego w Cieszynie, który obejmuje 8 ha wraz z zabudową o powierzchni niemal 17 tys. m2, składający się z budynku Castoramy, parku handlowego, budynku obsługi podróżnych oraz parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Trzecia lokalizacja to potężny kompleks , zaplanowany na obszarze niemal 15 ha, z następującymi budynkami: park handlowy wraz z kinem typu multipleks, budynek sieci CASTORAMA i salon meblowy AGATA o łącznej powierzchni przekraczającej 33 tys. m2.

Czwarty kompleks zajmuje obszar blisko 13 ha. Tym razem oprócz budynków handlowych o powierzchni ok. 20 tys. m2, w koncepcji założono lokalizację budynków biurowych o powierzchni użytkowej na poziomie co najmniej 30 tys. m2.

Piąta inwestycja do obiekt CASTORAMA w Bydgoszczy o powierzchni zabudowy 15,5 tyś wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni 47 tyś m2.

KOMPLEKS OBIEKTÓW
USŁUGOWO- HANDLOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ W CIESZYNIE
Inwestor: "CASTORAMA" Sp. z o. o.
ADV S.A. Sp. k.
data opracowania: 2015/2016 r.
data realizacji: 2016 r.

Kompleks handlowy wraz infrastrukturą techniczną, w skład którego wchodzi budynek Castoramy, Centrum Handlowo - Usługowe składające się z trzech budynków - 14 lokali handlowych oraz Budynek Usługowo - Biurowy. Obiekty zlokalizowane są w pobliżu czeskiej granicy przy głównej trasie krajowej S52. Obsługują klientów z polskiego i czeskiego Cieszyna oraz okolic.
 

BUDYNEK CASTORAMY
powierzchnia użytkowa: 12 023 m2
powierzchnia zabudowy: 11 703 m2

BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWY
powierzchnia użytkowa: 256 m2
powierzchnia zabudowy: 314 m2

BUDYNKI HANDLOWO - USŁUGOWE
powierzchnia użytkowa: 4 928 m2
powierzchnia zabudowy: 5 121 m2

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu