EKOLAND - Kompleks produkcyjny

ZESPÓŁ HAL PRODUKCYJNOMAGAZYNOWYCH
Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W TYCHACH.

Inwestor: „EKOLAND” Sp. z o.o.
TYCHY (GRUPA MASPEX)

data opracowania: 1999 - 2014 r
data realizacji: 2000 -2014 r.

BUDYNEK PRZEMYSŁOWY

powierzchnia użytkowa: 29 757,04 m2
powierzchnia zabudowy: 20 41,36 m2

Po sukcesie związanym z realizacją pierwszych projektów, Grupa Maspex podejmuje decyzję o budowie nowej fabryki na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tychach i zleca w 1998 roku jej projekt. Pierwsza dokumentacja związana z inwestycją powstaje w kooperacji z pracownią ABProjekt z Tychów, która opracowuje projekt zagospodarowania terenu.

Kompleks Grupy Maspex, składa się obecnie z fabryki Ekoland – wytwórnia soków i napojów m.in. marki Kubuś oraz jednego z najnowocześniejszych na świecie centrum logistycznego M-Logistic.

Łącznie, w latach 1999-2013 powstało kilka projektów dotyczących wspominanego kompleksu, których zwieńczeniem był projekt estakady łączącej wytwórnię z magazynem logistycznym.

Warto dodać, że docelowo, po realizacji ostatniej rozbudowy magazynu wysokiego składowania, kompleks o powierzchni niemal 10 ha będzie składał się z budynków o łącznej powierzchni ponad 72.000 m2.

PRZEBUDOWA LABORATORIUM
MIKROBIOLOGII

data opracowania: 2006 r.
data realizacji: 2006/2007 r.
powierzchnia użytkowa: 2073,33 m2
powierzchnia zabudowy: 666,45 m2

BUDOWA WARSZTATU I MAGAZYNU
ZAKŁADU PRODUKCJI

data opracowania: 2007 r.
data realizacji: 2007/2008 r.
powierzchnia użytkowa: 1003,36m2
powierzchnia zabudowy: 548,98 m2

BUDOWA PODESTU
TECHNOLOGICZNEGO

data opracowania: 2009 r.
data realizacji: 2010r.

PRZEBUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

data opracowania: 2013 r.
data realizacji: w realizacji
powierzchnia użytkowa: 326,10 m2
powierzchnia zabudowy: 352,11 m2

BUDOWA MAGAZYNU CHEMII

data opracowania: 2014r.
data realizacji: w realizacji
powierzchnia użytkowa: 69,20 m2
powierzchnia zabudowy: 165,80 m2
kubatura: 1350 m3

W skład całego założeniamieszczącego się w Specjalnej StrefieEkonomicznej Tychy wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z produkcją biogazu używanego do spalania w kotłowni, co pozwala na uzyskanie certyfikatów wytwarzania zielonej energiize źródeł odnawialnych.

HALA MAGAZYNOWA Z BUDYNKIEM
ZAPLECZA TECHNICZNEGO I
SOCJALNO- BIUROWEGO

data opracowania: 1999 r.
data realizacji: 2000 r.


Powierzchnia użytkowa:
- hala produkcyjno–magazynowa 28597,0 m2
- budynek socjalno–biurowy 2 280,0 m2
- budynek zaplecza technicznego 790,0 m2


Powierzchnia zabudowy: 20 756,4 m

BUDOWA CHŁODNI Z MROŹNIĄ W
RAMACH ROZBUDOWY ZAKŁADU

data opracowania: 2006 r.
data realizacji: 2007 r.


powierzchnia użytkowa: 268,29 m2
powierzchnia zabudowy: 307,22 m2
kubatura: 268 687,15 m3

BUDOWA ZBIORNIKÓW NA
KONCENTRATY

data opracowania: 2005r.

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu