ZESPÓŁ SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYDZIAŁ POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ W RYBNIKU.
WYDZIAŁ ENERGETYKI KOMUNALNEJ

 

Inwestor: Urząd Miasta Rybnika
data opracowania: 1999 r.
data realizacji: 2000 r.
powierzchnia użytkowa: 1760 m2

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ WYŻSZYCH
 

Adaptacja budynku byłej pralni i
kuchni szpitala miejskiego w
Rybniku na potrzeby dydaktyczne
Politechniki Śląskiej

Rok 1999. Zaangażowanie w rozwój rodzimej społeczności przynosi rezultat w postaci rozpoczęcia wieloletniej współpracy z włodarzami miasta w tworzeniu pionierskiego w Polsce przedsięwzięcia, jakim było stworzenie w Rybniku Zespołu Szkół Wyższych.
Powstały jako wynik współdziałania Urzędu Miejskiego i Elektrowni Rybnik SA kompleks – dziś określany jako kampus – tworzą największe Górnośląskie uczelnie wyższe: Politechnika Śląska w GliwicachUniwersytet Ekonomiczny (ówcześnie Akademia Ekonomiczna) i Uniwersytet Śląski.

Zaadaptowany na ten cel prawie 4,5 hektarowy teren dawnego Szpitala Miejskiego przy ul. Rudzkiej stanowiły istniejące budynki poszczególnych oddziałów szpitalnych, kotłownia, laboratorium oraz piękny park.
Wśród objętych opracowaniami projektowymi w przeciągu kolejnych 7 lat obiektów, o sumarycznej powierzchni prawie 12 tys. m2 znalazły się:
– budynek Wydziału Energetyki Komunalnej Politechniki Śląskiej
– budynek Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych
– budynek zamiejscowego oddziału Uniwersytetu Śląskiego wraz z dobudowanym zespołem sal audytoryjnych
– budynek zamiejscowego oddziału Akademii Ekonomicznej
– budynek Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych
– pensjonat akademicki
– portiernia kampusu
– siedziba lokalnej rozgłośni radiowej
– zadaszona estrada
– rekreacyjne tereny zielone i urządzenie terenu towarzyszące budynkom

W czasie projektowania kampusu zastosowano w praktyce rodzące się zainteresowanie technologiami energooszczędnymi. Szereg budynków kompleksu zostało wyposażonych w systemy BMS. Doświadczenia zdobyte w ówcześnie raczkującej w Polsce dziedzinie, zostaną wkrótce wykorzystane w następnych projektach i staną się dominującym kierunkiem zainteresowań pracowni.

Dopełnieniem kampusu miał stanowić niezrealizowany budynek międzywydziałowej biblioteki. Niestety, prace projektowe zakończono na koncepcji gmachu o powierzchni bliskiej 6 tys. m2 a inwestycji zaniechano.

Kontynuacją współpracy z Uczelniami była to przebudowa i modernizacja Auli Major w siedzibie Akademii Ekonomicznej w Katowicach, która obejmowaał ponad 1000 m2 powierzchni budynku wraz z wybudowaniem na dachu wentylatorowni na potrzeby audytorium.

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu