Lubella

HALA PRODUKCYJNOMAGAZYNOWA
WRAZ Z
ZABUDOWĄ TOWARZYSZĄCĄ
W LUBLINIE

Inwestor: PZZ LUBELLA
Sp. z o.o.
data opracowania: 2014 r.
data realizacji-Etap I grudzień 2016r.

Etap I

BUDOWA HALI
PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO -
BIUROWYM ORAZ TECHNICZNYM -
pow. użytkowa 13 300 m2,
powierzchnia zabudowy 6 500m2

Etap II

 ROZBUDOWA HALI
PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM -
pow. zabudowy 11 500 m2

Etap III

BUDOWA HALI
MAGAZYNOWEJ WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA

- pow. użytkowa 10 200 m2

ORAZ NISKIEGO SKŁADOWANIA
WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM


- powierzchnia użytkowa 7 000 m2,
- powierzchnia zabudowy 17 300 m2

Projekt pełnobranżowy hali produkcyjnomagazynowej w Lublinie dla firmy Lubella obejmuje trzy części: socjalno-biurową wraz z częścią techniczną, budynek hali dwukondygnacyjnej oraz budynek techniczny dla hali. Projektowany obiekt stanowi pierwszy etap rozbudowy zakładu produkcyjnego, który zakłada powiększenie projektowanej hali oraz budowę magazynu wysokiego składowania połączonych ze sobą estakadą.

MAGAZYN WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄpowierzchnia użytkowa: 12 718 m2
powierzchnia zabudowy: 11 167 m2
powierzchnia całkowita: 13 178 m2
kubatura: 234 011 m2

ESTAKADA 1
powierzchnia całkowita: 114 m2

ESTAKADA 2
powierzchnia całkowita: 610 m2

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu