Zapraszając Państwa do współpracy z "TRGB Sp. z o.o." Sp.k., mamy przyjemność przedstawić szeroką ofertę naszych usług projektowych. Spółka jest kontynuatorem działalności F.U.H. At Architektura założonej w 1996 roku przez Tomasza Tumasa oraz i Tumas Radzyński Architekcji Sp.J. przy współpracy Zbigniewa Radzyńskiego.

Dziś jesteśmy jedną z czołowych firm projektowych działających w naszym regionie. Dzięki pracy i poświęceniu ambitnych, doświadczonych architektów z inicjatywą i pomysłami, nasza pracownia zdobyła renomę wiarygodnego partnera zdolnego dostarczyć rozwiązania najwyższej jakości w określonym terminie i w ramach narzuconego budżetu.

Oferujemy pełen zakres obsługi inwestycji począwszy od ekspertyz budowlanych i wycen majątkowych, poprzez uzgodnienia proceduralne, obsługę narzuconego geodezyjno-prawną, analizy ekonomiczne, audyty energetyczne, koncepcje architektoniczne, funkcjonalnoprzestrzenne obiektów i terenów inwestycyjnych, aż po profesjonalną obsługę projektową wszystkich branż oraz prowadzenie nadzorów autorskich.

Jakość opracowywanych przez pracownię rozwiązań projektowych została poświadczona otrzymanymi nagrodami, wśród których chcielibyśmy wymienić:

Certyfikat BREEAM za Budynek biurowy

GPP w Katowicach, 2012 r.

Budowa Roku 2008 dla Inwestycji

M-Logistic w Tychach

Nagroda w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
Ministerstwo Infrastruktury i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

I Nagroda w konkursie

Opracowanie Koncepcji Sali Gimnastycznej i Przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach, Os. Pod Skarpą , jako podwykonaca firmy Projekt 3 z Rybnika, 2008 r.,

I Nagroda w konkursie

Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego, 2012 r.,

I Nagroda w konkursie

 

 

Opracowanie Koncepcji Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza , 2008 r.,

Nagroda Marszałka Województwa

Śląskiego

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2004 za realizację Zespołu Szkół Wyższych
w Rybniku,

I Nagroda w konkursie

 

Opracowanie Koncepcji Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach przy ul. Słowackiego, jako podwykonawca
firmy P.A. Nova z Gliwic, 2003 r.,

Wyróżnienie w konkursie

Projekt sali koncertowej z biblioteką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, jako podwykonawca firmy P.A. Nova
z Gliwic, 2003 r.,

Wyróżnienie Wojewody Śląskiego

Architektura Roku 2003 w kategorii Młody Twórca Architektury,

Podczas kilkunastoletniej działalności zrealizowaliśmy już wiele różnorodnych opracowań projektowych obiektów użyteczności publicznej, hal sportowych,
budynków biurowych, zespołów przemysłowych, mieszkaniowych oraz zagospodarowania terenów . Najważniejszym wyróżnieniem dla naszej firmy jest jednak
bogate portfolio zadowolonych klientów. Wielu z nich współpracuje z nami nieprzerwalnie.
Jesteśmy przekonani, że wybierając naszą pracownię jako partnera do współpracy, pozwolą nam Państwo spełnić swoje inwestycyjne oczekiwania, którym
postaramy się sprostać.

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu