O nas

TRGB to Zespół 15 osób w tym 12 Architektów (5 kierowników projektów z uprawnieniami), z których 2 posiada dyplom AGH w dziedzinie Zarządzanie Projektami a  2 posiada certyfikaty Prince2.

6 członków zespołu ukończyło szkolenia z zarządzania projektami metodą Prince2 i Agile.

Firma współpracuje w ramach stałego konsorcjum 30 architektów i konstruktorów, z których 12 posiada uprawnienia projektowe.

TRGB to specjalistyczne know-how i doświadczenie projektowe, a  poszerzone o stałych Ekspertów Współpracujących w liczbie 50 osób (branż instalacyjna i technologiczna) oraz dodatkowe 30 osób (branża konstrukcyjna) jest w stanie prowadzić i nadzorować wiele skomplikowanych projektów jednocześnie.

Doświadczenie zdobywaliśmy dzięki ponad 20 letniej codziennej współpracy z zespołem technicznym lidera nowoczesności i rozwoju : Grupy Maspex.

Zespół TRGB rozwija się i kształci w sposób ciągły poprzez cykle szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę know-how w ramach konsorcjów: projektowego i NextGen Factory  oraz dzięki współpracy z naszymi Klientami i ich Zespołami.

Wspólnie z firmami

https://www.astor.com.pl/http://entra-group.euhttp://nowemotywacje.pl.

stworzyliśmy NEXTGEN FACTORY: innowacyjny zespół ekspercki działający w sektorze inwestycji przemysłowych i którego motto brzmi: sięgaj po niedostępne.

Konsorcjum NEXTGEN FACTORY jest pionierem wdrażania idei Przemysłu 4.0. NEXTGEN FACTORY w krótkich słowach, to Innowacja, Interdyscyplinarność (Synergia) i synteza.

Razem, odciskamy ślad na gospodarce w ten sposób, że przeprowadzamy naszych Klientów przez kolejną rewolucję przemysłową. Nasza komplementarna wiedza, oparta na wymianie  globalnego (międzynarodowego) doświadczenia oraz polskiej myśli inżynierskiej,  jest odpowiedzią na duże i złożone problemy naszych Klientów. 

Jako jeden z założycieli NEXTGEN FACTORY, TRGB współtworzy specjalistyczne analizy przedprojektowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych, które materializują wizję klienta w postać wymiernych parametrów, uwarunkowań i cyfr. Będąc Inicjatorem NEXTGEN FACTORY, TRGB jest Katalizatorem i Koordynatorem współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego - zapewniając Synergię rozwiązań oraz oszczędzając czas i środki Inwestora.

 

Nasz zespół

mgr inż. arch. Tomasz Tumas – Współzałożyciel Firmy

Główny projektant,  projektant sprawdzający i konsultant  ponad trzystu zrealizowanych projektów. 


Długoletni lider projektów o różnym charakterze: przemysłowych, biurowych, mieszkaniowych i handlowych. Prowadził projekty inwestycyjne o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, z zastosowaniem zaawansowanych i często pionierskich technologii instalacyjnych, budowlanych i inżynieryjnych i które wymagały specjalistycznej wiedzy eksperckiej  z dziedziny technologii  energooszczędnych i odnawialnych,  materiałowych a także skomplikowanych konstrukcji inżynierskich. Posiada duże doświadczenie w sferze organizacji oraz kontroli procesów projektowych w zakresie optymalizacji rozwiązań użytkowych, technicznych i kosztowych, w przeciągu całego Cyklu Życia Obiektu  (life-cycle-assessment/LCA i life-cycle-costing/LCC).

 

Szczegółowa znajomość złożonych procesów produkcyjnych, wynikająca z długich lat współpracy z Przemysłem, pozwala na wyjątkową współpracę na linii Inwestor –Architekt Integrator.

Dogłębne zrozumienie zależności pomiędzy procesami przemysłowymi a rozwiązaniami inżynierii i technologii budowlanej gwarantuje Inwestorom skrócenie czasu przygotowania inwestycji, ograniczenie ryzyka,  skuteczność rozwiązań a także inteligentne programowanie przyszłych zmian i rozbudów a także umiejętne ich wdrażanie.

W 2004 roku w konkursie sarp otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną województwa śląskiego za projekt zespołu szkół wyższych w Rybniku oraz wyróżnienie w konkursie młody twórca architektury. Zaprojektowane z jego udziałem obiekty przemysłowe dwukrotnie uzyskały tytuły budowa roku – budowa fabryki firmy ekoland w Tychach oraz Centrum logistyczne Mlogistic również w Tychach.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej, Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej, uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych i zagranicznych warsztatów studialnych.
 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  i  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń uzyskał w 2001r,   przynależy do  Izby Architektów RP od 2002r.

mgr inż. arch. Zbigniew Radzyński – Współzałożyciel Firmy

Główny projektant,  projektant sprawdzający i konsultant  ponad trzystu zrealizowanych projektów..

Długoletni główny projektant i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Prowadzi skomplikowane procesy administracyjne i rozwiązuje złożone kolizje prawne w trakcie trwania procesów inwestycji budowlanych.

Posiada wiedzę w zakresie projektowania technologicznego wymagającego specjalistycznej wiedzy eksperckiej w dziedzinie technologii materiałowych i skomplikowanych konstrukcji inżynierskich.

Kontroluje procesy budowlane w zakresie optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztowych oraz odbiorów technicznych.

 

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej , uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych i wyjazdów studialnych.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  i  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń uzyskał w 2001 roku,   przynależy do  Izby Architektów RP od 2002r.

mgr inż. arch. Sławomir Bondek - Członek Zarządu

Główny projektant,  projektant sprawdzający i konsultant  ponad dwustu zrealizowanych projektów.

Laureat wyróżnień i nagród w ogólnopolskich konkursach studialnych i realizacyjnych.

Efektywnie łączy najlepsze praktyki projektowe i zarządcze. Kontroluje i nadzoruje procesy projektowe od etapu koncepcji aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu..

Świetnie rozumie potrzeby, wymagania i oczekiwania wymagającego Inwestora.

 

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez uzyskał w 2001r,   przynależy do  Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP od 2001r.

 

inż. arch. Mariusz Galuk - Prezes Zarządu

Kierownik Projektów.

Efektywnie łączy najlepsze praktyki projektowe i zarządcze. Kontroluje i nadzoruje procesy projektowe od etapu koncepcji aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu..

Świetnie rozumie potrzeby, wymagania i oczekiwania wymagającego Inwestora.

 

Ukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

mgr inż. arch. Barbara Gąsior - Kierownik Projektu (Project Manager)

Kierownik projektów z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Stypendystka programu Erasmus we Francji, uczestniczka wielu kursów i warsztatów szkoleniowych, Certyfikat Prince 2 Foundation.

Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów budowlanych.

Sprawnie prowadzi projekty od koncepcji aż po nadzory budowlane.

 

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w specjalności Zarządzanie Projektami.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskała w 2016.,   przynależy do  Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP od 2016.

mgr inż. arch. Barbara Tumas - Współzałożycielka firmy

Projektant z 16 letnim doświadczeniem udziału w zespołach różnej skali projektów, 

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

mgr inż. arch. Alicja Radzyńska - Współzałożycielka firmy 

Projektant z 8 letnim stażem pracy przy projektach różnej skalli i skomplikowania. 

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu