PACKPLUS - Zakład produkcyjny

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO O
BUDYNEK PRODUKCYJNY I
BIUROWO-SOCJALNOTECHNICZNY

 

Inwestor: PACK PLUS Sp. z o.o., S.k.a.
data opracowania: 2015 r.
w trakcie realizacji

 

 

powierzchnia użytkowa: 5 278 m2
w tym bud. socjalno-biurowy:1 449 m2
powierzchnia zabudowy: 4 711 m2
w tym bud. socjalno-biurowy: 842 m2
kubatura: 32 864 m3

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego, którego podstawowym profilem działalności są usługi poligraficzne. Rozbudowa hali posiada formę jednoprzestrzennego, budynku, w konstrukcji stalowej firmy „Astron”, zbudowanego na planie prostokąta przylegającego do ściany bocznej istniejącego budynku hali. Dwukondygnacyjny budynek biurowo-socjalny zaprojektowano w kształcie klina - układ taki narzuciła linia zabudowy.

 

Za podstawowe kryterium kształtowania formy i funkcji obiektu, uznano:

- zintegrowanie obiektu z terenem, poprzez efektywne wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu oraz możliwości zabudowy działki,

- ekspozycję walorów krajobrazowych i przestrzennych przeznaczonej pod budowę parceli

- utrzymanie wysokich standardów dotyczących ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

, - czytelny układ funkcjonalny z wyraźnym wyodrębnieniem bloków o różnych przeznaczeniach przy zachowaniu spójnych rozwiązań architektonicznych,

- wysoką specjalizację procesu produkcyjnego z zachowaniem wymaganych przepisów i parametrów,

- stworzenie nowej wartości przestrzennej poprzez nowoczesne ukształtowanie kubatury.

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu