Roca  2015

HALE MAGAZYNOWE
Z TOWARZYSZĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ
Inwestor: ROCA POLSKA Sp.
z o.o. ZWS SILESIA Sp. z o.o.
data opracowania: 2015 r.
data realizacji: 2015 r.

powierzchnia użytkowa: 1 875 m2
powierzchnia zabudowy: 1 983 m2
powierzchnia dróg, dojazdów i placów: 20 611 m2
kubatura: 12 515 m

Rozbudowa hali produkcyjnomagazynowej z zapleczem socjalnotechnicznym,
drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi i parkingiem dla
samachodów osobowych, infrastrukturą techniczną, oraz rozbiórką hali
namiotowej zlokalizowanej w Gliwicach na terenie KSSE, podstrefa Gliwice.

ETAP I
Budowa pięciu namiotowych hal magazynowych i placu składowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Gliwicach na terenie KSSE, podstrefa Gliwice.

Zakres prac obejmował również budowę zbiornika retencyjnego oraz placu manewrowego ze stanowiskiem czerpalnym do celów pożarowych i dwoma podziemnymi zbiornikami wody pożarowej.

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu