TYMBARK - Kompleks produkcyjny

ROZBUDOWA ZAKŁADU
W OLSZTYNKU W RAMACH
ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY


Inwestor: „TYMBARK” S.A.
O.OLSZTYNEK UL. ZIELONA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY


data opracowania: 1999 r.
data realizacji: 2001 r.
powierzchnia użytkowa : 3 300 m2

Dynamiczny rozwój Grupy Maspex a także pomyślna współpraca z naszą pracownią powoduje, że kiedy w 1999 Grupa włącza w swoje struktury ikonę na rynku producentów napojów i soków – firmę Tymbark, dla pracowni oznacza to kolejny zakład do modernizacji.  W tym przypadku obiekty poddawane rewitalizacji pochodzą z 1936r

Od 2000 roku na terenie przetwórni zajmującej powierzchnię ponad 13 hektarów wykonano projekty kilku nowych budynków powoli przeobrażając istniejący zakład w nowoczesną przetwórnię. W skład modernizowanej i realizowanej sukcesywnie przestrzeni wchodzi szereg hal produkcyjnych i magazynowych, obiektów technologicznych i administracyjnych o łącznej powierzchni niemal 21.000 m2.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
O BUDYNEK LABORATORIUM

data opracowania: 2009 r.
powierzchnia użytkowa: 509,51 m2

BUDOWA PORTIERNI W WIATĄ
I WAGAMI TOWAROWYMI

data opracowania: 2013 r.
powierzchnia użytkowa: 133,94 m2

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ II
ETAP

data opracowania: 2003 r.
data realizacji: 2005 r.
powierzchnia użytkowa hali: 5320,0 m2

BUDOWA MAGAZYNU
PÓŁPRODUKTÓW PŁYNNYCH

data opracowania: 2003 r.
data realizacji: 2004 r.
powierzchnia użytkowa hali: 4032,0 m2

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ

data opracowania: 2006 r.
data realizacji: 2007 r.
powierzchnia użytkowa hali: 4032,0 m2

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZESPOŁU
HAL PRODUKCYJNO -
MAGAZYNOWYCH

data opracowania: 2006 r.
data realizacji: 2007 r.
powierzchnia użytkowa hal: 147,0 m2

BUDOWA PORTIERNI Z WIATĄ
I WAGAMI TOWAROWYMI

data opracowania: 2008 r.
data realizacji: 2009 r.
powierzchnia użytkowa: 172,51 m2

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO -
MAGAZYNOWEJ ROZLEWNI SOKÓW

data opracowania: 2000 r.
data realizacji: 2001 r.
powierzchnia użytkowa hali produkcyjno -
magazynowej: 5450,0 m2
powierzchnia zabudowy: 680,0 m2

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
WYROBÓW GOTOWYCH

data opracowania: 2001 r.
data realizacji: 2002 r.
powierzchnia użytkowa hali: 1400,0 m2

PRZEBUDOWA PORTIERNI


data opracowania: 2001 r.
data realizacji: 2002 r.
powierzchnia użytkowa: 1900,0 m2

ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO -
MAGAZYNOWEJ

data opracowania: 2002 r.
data realizacji: 2003 r.
powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej
z wiatą: 2 585,0 m2
powierzchnia użytkowa magazynu
półproduktów płynnych: 220,0 m2
pow.użytkowa stacji wyparnej : 225,0 m2

HALA MAGAZYNOWA

 

data opracowania: 2005 r.
data realizacji: 2006 r.
powierzchnia użytkowa : 7218,79 m2

CHŁODNIA
W RAMACH ROZBUDOWY ZAKŁADU

data opracowania: 2007 r.
data realizacji: 2008 r.
powierzchnia użytkowa : 175,65 m2
kubatura : 1068,60 m3

BUDOWA ŁĄCZNIKA HAL

data opracowania: 2007 r.
data realizacji: 2008 r.
powierzchnia użytkowa : 569,43 m2
kubatura : 7264,92 m3

BUDOWA PODZIEMNYCH
ZBIORNIKÓW ŻELBETOWYCH NA WODĘ

data opracowania: 2008 r.
data realizacji: 2009 r.
kubatura : 1101,09 m3

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu