Żywiec Zdrój 

 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY WODY
I NAPOJÓW BUTELKOWANYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ GM.
RADZIECHOWY – WIEPRZ/ŻYWIEC

 

Inwestor: ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.
data opracowania: 2011 r. oraz 2015 r.

data realizacji: kwiecień 2016 r. 

 

Powierzchnia użytkowa: 18 080 m2

Kubatura: 144 238 m3

 

 

 

W odpowiedzi na sukcesywnie wzrastającym zapotrzebowaniem na „zdrowie” i związane z tym ekologiczne podejście do produkcji wody, nasza pracownia zaprojektowała zakład produkcyjny, na terenach malowniczej Żywiecczyzny, położony w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zlokalizowanej w Gminie Radziechowy- Wieprz koło Żywca. Jest to kolejny zakład należący do Inwestora korzystający z dobrodziejstw środowiska naturalnego.
 

Projekt zakłada optymalizację, a co za tym idzie zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych.

Osiągnięcie niskoemisyjnej gospodarki zakładu, efektywnie wykorzystującej zasoby środowiska poprzez zarządzanie emisyjnością w procesach technologicznych. Przeprowadzono szereg analiz możliwości zastosowania kogeneracji w oparciu o silniki gazowe, pozwalającej na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz energii cieplnej. 

Opracowano pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy budowy: hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią biurowo – socjalną i towarzyszącą infrastrukturą. Zaprojektowano niezależną stację utylizacji ścieków technologicznych, zabezpieczającą środowisko przed wydostaniem się doń niepożądanych substancji, a także niezależny zbiornik terenowy służący do przechwytywania wody popożarowej przedostającej się do środowiska w trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru.

W 2015 roku, na ponowne zlecenie firmy Żywiec Zdrój, opracowano projekt zamienny mający na celu umożliwienie realizacji części zakładu.

Wiązało się to ze zmniejszeniem powierzchni części produkcyjnej, jak i części socjalno - biurowej, a także zmianą lokalizacji części pomieszczeń technicznych oraz budynków logistyki i pompowni, w taki sposób aby możliwe było funkcjonowanie części zakładu.

Kontakt

"TRGB Sp. z o. o." Sp. k.

dawniej tumas radzyński architekci ®

ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik
tel: 0048 32 739 66 67
kom: 0048 502 049 796

 

mail: biuro@tumas.eu

NextGenFactory.eu